KFC California Burgers

Produkcja:

ED Commercials Polska Sp. z o.o.

Reżyseria:

Martyna Iwańska

Operator Obrazu:

Maciej Sobieraj

Montaż:

Janek Wierzbicki

Kolorysta:

Jacek Bulik

Nasz wkład

conforming | korekcja barwna