Historia Ireny Sendlerowej

Produkcja:

Wolfilm

Reżyseria:

Andrzej Wolf

Operator Obrazu:

Andrzej Wolf

Montaż:

Jan Mikołaj Mironowicz

Kolorysta:

Monika Jakutowicz

DI Supervisor:

Mateusz Budnik

Nasz wkład

zarządzanie mediami | back up | conforming | korekcja barwna | finishing | mastering/deliveries